Informace o provozu školy od 24. května

Informace o provozu školy od 24. května

Vážení rodiče,
v týdnu od 24. května nastupují do školy všichni žáci. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny. Školní družina je opět v běžném provozu.

Žáci celé školy budou testováni antigenními testy v každém týdnu pouze jednou a to v pondělí.
Příchod do školy:
– žáci 1. třídy sraz v 8:00 u hlavního vchodu školy
– žáci 2. třídy sraz v 8:15 u hlavního vchodu školy
– žáci ostatních tříd sraz v 7:45 u hlavního vchodu školy (škola se otevře, žáci se v šatnách převlečou a přezují a následně se odeberou do tříd)

Žáci budou testováni antigenními testy Sejoy. Tyto testy jsou velmi podobné těm, které žáci používali doposud. Opět platí možnost si přinést vlastní test.
Instruktážní video s odběrem AG testu SEJOY naleznete zde.

Dále platí stejná pravidla jako doposud:

V základní škole jsou žáci povinni dodržovat hygienická opatření a nosit minimálně chirurgickou roušku. Dospělé osoby (například doprovod žáků při antigenním testování) jsou povinny nosit respirátory dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Dítěti, které jeví známky onemocnění jako je: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy, nebude do školy vstup umožněn a neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce.

Testování žáků
Bude prováděno u všech žáků, kromě:
Osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Těch, kteří prodělali covid-19 a od prvního RT-PCR pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Rodiče těchto žáků doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
Nejčastější dotazy zde.
Přehled návazných postupů antigenního testování žáků ve škole.

Rodiče mají možnost použít kromě škole dodaných antigenních testů SEJOY (zdarma) použít svými prostředky zakoupené preventivní testy pro sebetestování schválené ministerstvem Zdravotnictví.
Seznam schválených testů naleznete zde.
Test je nutno provést ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka.

Testování žáka se může provádět:
1. samoodběrem
2. s pomocí zákonného zástupce
3. s pomocí třetí osoby, kterou zákonný zástupce pověří (písemný dokument s podpisem)

Pokud rodiče s testováním dětí nesouhlasí, nechávají je doma a pro tyto děti není zajištěna distanční výuka v daném týdnu.
Tuto skutečnost jsou rodiče povinni sdělit třídnímu vyučujícímu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce dítěte/žáka naleznete zde.