Informace o provozu školy od 17. května

Informace o provozu školy od 17. května

Vážení rodiče,
v týdnu od 17. května do 21. května nastupují do školy žáci celého nižšího stupně a také žáci 8. a 9. třídy. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny. Školní družina bude opět v běžném provozu.
6. a 7. třída je doma na distanční výuce – nemá – v tomto týdnu zajištěné obědy. Obědy si můžete zajistit samostatně a vyzvedávat si je ve škole do jídlonosiče. Obědy si můžete přihlásit v zařízení školního stravování E. Beneše v Opavě.

Žáci nižšího stupně budou testováni antigenními testy v tomto týdnu pouze jednou a to v pondělí.
Příchod do školy v pondělí 17. 5.:
– žáci 3. třídy v 7:45 k zadnímu vchody u jídelny
– žáci 1. třídy v 8:00 k zadnímu vchody u jídelny
– žáci 2. třídy v 8:15 k zadnímu vchody u jídelny
– žáci 4. třídy v 7:40 sraz u vchodu do tělocvičny
– žáci 5. třídy v 7:40 sraz u hlavního vchodu školy

– žáci 8. třídy v 7:50 sraz u hlavního vchodu školy
– žáci 9. třídy v 7:50 sraz u vchodu do tělocvičny

Příchod do školy ve čtvrtek 20. 5. (testování):
– žáci 8. třídy v 7:40 sraz u hlavního vchodu školy
– žáci 9. třídy v 7:40 sraz u vchodu do tělocvičny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest.
V základní škole jsou žáci povinni dodržovat hygienická opatření a nosit minimálně chirurgickou roušku. Dospělé osoby (například doprovod žáků při antigenním testování) jsou povinny nosit respirátory dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Dítěti, které jeví známky onemocnění jako je: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy, nebude do školy vstup umožněn a neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce.
Prosíme všechny rodinné zástupce, aby ve venkovních i vnitřních prostorách dodržovali 2. metrové rozestupy. Děkujeme.

Testování žáků
Bude prováděno u všech žáků, kromě:
Osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Těch, kteří prodělali covid-19 a od prvního RT-PCR pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Rodiče těchto žáků doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
Žáci budou testováni antigenními testy Singclean. Více informací, včetně instruktážního videa naleznete zde.
Nejčastější dotazy zde.
Přehled návazných postupů antigenního testování žáků ve škole.

Rodiče mají možnost použít kromě škole dodaných antigenních testů Singclean SARS-CoV-2 (zdarma) použít svými prostředky zakoupené preventivní testy pro sebetestování schválené ministerstvem Zdravotnictví.
Seznam schválených testů naleznete zde.
Test je nutno provést při vstupu do školy pod dohledem pedagogického pracovníka.

Testování žáka se může provádět:
1. samoodběrem
2. s pomocí zákonného zástupce
3. s pomocí třetí osoby, kterou zákonný zástupce pověří (písemný dokument s podpisem)

Pokud rodiče s testováním dětí nesouhlasí, nechávají je doma a pro tyto děti není zajištěna distanční výuka v daném týdnu.
Tuto skutečnost jsou rodiče povinni sdělit třídnímu vyučujícímu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce dítěte/žáka naleznete zde.

Výhledově, dle aktuálních dat, se v týdnu od 24. května počítá ve škole se všemi žáky školy bez rotace (testování antigenními testy 1x týdně).