Každý umí něco nejlépe...

Každý umí něco nejlépe…

Projekt Více jazyků, více porozumění – jazyková učebna

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace realizuje projekt Více jazyků, více porozumění – jazyková učebna, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření odborné jazykové učebny, která vznikne v prostorách stávající, dnes již poměrně zastaralé, počítačové učebny, a která bude sloužit převážně k výuce cizích jazyků – anglického …

Bezpečnost dětí o letních prázdninách

V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na …

ŠVP, červen 2021

Vážení rodiče,žáci, bikeři a bikerky…a všichni ostatní…V této neklidné době se nám podařilo takřka nemožné. Uspořádat školu v přírodě pro žáky vyššího stupně!Od pondělí 21., do pátku 25. června jsme strávili úžasné chvíle v našem úžasném rekreačním středisku v Karlovicích.Kromě spousty zajímavých soutěží, táboráků a chvílí s kamarády…Výborného jídla (některé …

Tip na zajímavé webináře

Vážení rodiče a příznivci školy,opět si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na zajímavé webináře: Webinář „Vývojová nezralost jako příčina potíží a selhávání v běžném fungování dětí-navazující II. část„, který se uskuteční 27. května od 16:30 hodin. Webinář navazuje na akci pořádanou dne 14. dubna. Paní lektorka Radmila Löwová ale v úvodní části shrne …

Informace o provozu školy od 24. května

Vážení rodiče,v týdnu od 24. května nastupují do školy všichni žáci. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny. Školní družina je opět v běžném provozu. Žáci celé školy budou testováni antigenními testy v každém týdnu pouze jednou a to v pondělí.Příchod do školy:– žáci 1. třídy sraz v 8:00 u …

Nástup žáků vyššího stupně

Vážení rodiče,v týdnu od 10. května do 14. května nastupují do školy opět žáci 1. a 2. třídy. Nově podle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nastoupí také žáci 6. a 7. třídy. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny.3., 4., 5., 8. a 9. třída je doma na distanční výuce …

Nástup žáků 3., 4., 5. třídy

Vážení rodiče,od 19. dubna nastupují do školy žáci 3., 4. a 5. třídy. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny.1. a 2. třída je doma na distanční výuce – nemá – v tomto týdnu zajištěné obědy. Obědy si můžete zajistit samostatně a vyzvedávat si je ve škole do jídlonosiče (nutno …

Individuální konzultace

Vážení rodiče,provoz základních škol podle školského zákona sice zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, avšak pro určité skupiny žáků je sjednána výjimka. Jedná se konkrétně o:– individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),– skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených …