Každý umí něco nejlépe...

Každý umí něco nejlépe…

Nástup žáků vyššího stupně

Vážení rodiče,v týdnu od 10. května do 14. května nastupují do školy opět žáci 1. a 2. třídy. Nově podle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nastoupí také žáci 6. a 7. třídy. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny.3., 4., 5., 8. a 9. třída je doma na distanční výuce …

Nástup žáků 3., 4., 5. třídy

Vážení rodiče,od 19. dubna nastupují do školy žáci 3., 4. a 5. třídy. Obědy mají žáci přihlášení ke stravování zajištěny.1. a 2. třída je doma na distanční výuce – nemá – v tomto týdnu zajištěné obědy. Obědy si můžete zajistit samostatně a vyzvedávat si je ve škole do jídlonosiče (nutno …

Individuální konzultace

Vážení rodiče,provoz základních škol podle školského zákona sice zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, avšak pro určité skupiny žáků je sjednána výjimka. Jedná se konkrétně o:– individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),– skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených …

Aktualizováno – Návrat části dětí do škol

Aktuálně (13. 4.)Rodiče mají možnost použít kromě škole dodaných antigenních testů Singclean SARS-CoV-2 (zdarma) použít svými prostředky zakoupené preventivní testy pro sebetestování schválené ministerstvem Zdravotnictví.Seznam schválených testů naleznete zde.Test je nutno provést při vstupu do školy pod dohledem pedagogického pracovníka.………………………………………………………………….8. 4.Vážení rodičePodle návrhu ministra školství Roberta Plagy a bývalého ministra …

Tip na zajímavý webinář 2…

Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na ještě jeden zajímavý webinář určený všem rodičům na téma Vývojová nezralost jako příčina potížía selhávání v běžném fungování dětí To, jak se nám daří fungovat v každodenním životě, neurčuje jen prostředí, ze kterého pocházíme,ale také to, jaké vzorce používá náš mozek ke zpracování každodenních činností. …

Tip na zajímavý webinář…

Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na webinář určený všem rodičům na téma Jak podpořit své děti v učení nejen v době distanční výuky,  ● Jak našim dětem vytvořit prostředí, které bude podporovat jejich učení?● Jaké návyky u dětí podporovat a které naopak ne?● Jak současnou situaci využít k rozvoji kompetence k …

Aktualizováno! INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

NOVÉ (18. 3. 2021)Časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021 naleznete zde. Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 naleznete zde. Ministerstvo školství, mládeže …

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, přiblížila se doba zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021-2022, který se týká i vašeho dítěte. Vzhledem k mimořádné  situaci, se ředitelství školy rozhodlo vyhlásit zápis do 1. třídy v rozšířeném termínu od 12. 4. do 30. 4. 2021.Vyplněné žádosti tedy můžete zasílat (odevzdat) do 30. dubna 2021. Vzhledem …

Uzavření školy

Bezpečností rada státu rozhodla z důvodu aktuální situace pandemie COVID-19 o zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole. Jedná se především o zabránění šíření nemoci.Z tohoto důvodu je také pozastavena činnost školní výdejny stravy. Obědy se proto vydávat nebudou.O jakékoliv změně vás budeme neprodleně informovat.Toto opatření je v současné chvíli platné po dobu 3. …

Změna rozvrhu

Upozorňujeme žáky naší školy, že od 1. března dochází k menším změnám v rozvrhu. Nadále bude probíhat prezenční výuka v 1. a 2. třídě (zde ke změně rozvrhu nedochází). Ostatní třídy pokračují v distanční výuce přes aplikaci MS Teamsy.Nadále proto sledujte vytvořené online schůzky v jednotlivých předmětech. Jejich časy se …