Každý umí něco nejlépe...

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Vážení rodiče a žáci
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.
Vyučující naší školy také nabízí těmto žákům již od začátku školního roku možnost doučování. Samozřejmě v termínu, který vyhovuje oběma stranám. Doučování může probíhat jednotlivě i v rámci skupiny. Nebojte se informovat na další informace u svých třídních učitelů.

Uvědomte si že:
– Doučování není za trest.
– Chybovat je lidské. Je v pořádku a běžné, že každý žák neumí učební látku dokonale a není zapálen pro všechny předměty ve škole. Doučování si můžete domluvit s vyučujícím.
– Doučování je bonus. Funguje to podobně jako u dospělých, kteří se celý život učí to – co neumí – co jim chybí – v čem cítí svůj osobní limit – ať už v práci, nebo v osobním životě. Dospělí si dobrovolně platí semináře, konference, workshopy, přednášky, aby se naučili to, co neznají. Sebevzdělávání je celoživotní proces, za který jsou lidé oceňováni. Doučování je úplně stejný model.

Více informací naleznete zde.