Naše vítězky

Dnes proběhla v Opavě soutěž v luštění SUDOKU. Na ZŠ T.G. Masaryka se setkalo 25 tříčlenných týmů. Ve třech kolech různých obtížností se bojovalo o postup na celostátní finále, které si naše dívky vloni vyzkoušely a moc si přály tento úspěch zopakovat. Obhájit vítězství bývá vždy těžší krok, ale Nela …

Recitační soutěž

Ve středu 21. února proběhlo ve slavnostním sále na zámku v obci Oldřišov další kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí celkem 30 recitátorů ve čtyřech kategoriích, z nichž porota složená z paní ředitelky Halámkové, p. učitelky Drabčíkové a Kanovské vybírala ty nejlepší. Všichni přítomní, ať už to byli kamarádi, rodiče …

Zápis do 1. třídy

Ředitelství ZŠ Oldřišov sděluje, že ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pátek 5. dubna 2024. Zápis se bude konat v 1. patře budovy školy v prostorách 2. třídy v době od 10.00 do 18.00 hod.Týká se dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem školní docházky.K zápisu …

Parkourový kroužek

V týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024 zahájí na naší škole druhé pololetí parkourový kroužek, který nabídne dětem dalších 15 nabitých lekcí. V současné době je k dispozici pár volných míst v kroužku. Kroužek probíhá: v pondělí 14:30 – 15:30, v úterý 14:00 – 15:00 Datum první lekce …

Ředitelské volno

Ředitelka Základní školy Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace vyhlašuje na pátek 22. prosince ředitelské volno.Důvodem je množství aktivit, které žáci konají nad rámec svého času (Ples hrdinů, Česko zpívá koledy, Vánoční elixír aj…) Děkujeme za pochopení

Vánoční elixír

Základní škola Oldřišov zve všechny žáky, rodiče a příznivce školy na zábavné odpoledne plné tance, písniček a divadla. Na místě si můžete také zakoupit výrobky žáků.Akce začíná ve čtvrtek, 21. prosince od 16.30 – 18.00 hod.

Nový přístupový systém

Vážení rodiče, naše škola nechala z důvodu zlepšení služeb a také bezpečnosti namontovat odbornou firmou nový docházkový a přístupový systém.Ten funguje na principu elektronických čipů. Tyto čipy slouží žákům a personálu pro vstup a odchod ze školy v daném čase a jsou propojeny přímo se systémem Škola Online.Cena čipu je 50,- Kč …

Ples hrdinů – poděkování

Vážení sponzoři za nás i za děti děkujeme, že nám pomáháte vylepšovat naše školní aktivity pro všechny návštěvníky.Bez vaší pomoci by to nešlo… Všichni (žáci, bývalí žáci, rodiče, prarodiče a přátelé naší školy) jste srdečně zváni. Celým plesem nás bude doprovázet DJ Martin Bauer. Nejlepší masky budou oceněny a všechny vstupenky jsou …