Každý umí něco nejlépe...

Zhluboka dýchat

Díky státnímu fondu životního prostředí ČR získala naše škola dotaci na projekt zlepšující životní prostředí.
V rámci tohoto projektu se žáci vyššího stupně zúčastní týdenního pobytu v obci Karlovice.
Termín 1. – 6. 10. 2018.

Tématem projektového pobytu je kvalita a čistota ovzduší. Jeho cílem je rozšířit vědomosti a zkušenosti žáků v problematice kvality ovzduší. Navazuje na školní projekt ze šk. r. 2016/2017, kdy žáci uskutečnili ve své obci průzkum týkající se vytápění obydlí. Žáci budou pracovat na drobných pokusech prověřujících čistotu ovzduší, význam stromů a zeleně pro čistotu ovzduší. Seznámí se podrobněji s obcí Karlovice, historií zdejšího lázeňství, a nejbližším okolím Karlovic, které má velmi zajímavou minulost. Do programu jsou zařazeny turistické vycházky (Údolí Bílé Opavy, zaniklá obec Adamov, Muzeum Kosárna, Muzeum Pod jelením vrchem). Základem programu je výuková část doplněná sportovními, výtvarnými a herními aktivitami.

Povinné vybavení
Jeden pár bílých ponožek pro měření emisí výfukových plynů.