Každý umí něco nejlépe...

Výchovný poradce

STŘEDNÍ ŠKOLY – INFORMACE ZÁŘÍ – ŘÍJEN

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: způsob a kolik přihlášek si budou žáci moct poslat zatím není schválen ( po schválení vás budu informovat )


PŘÍPRAVNÉ KURZY:

v Opavě pořádají 4 střední školy placené přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a informace a přihlášky mají na webových stránkách škol:

MENDELOVO GYMNÁZIUM V OPAVĚ: zveřejní 10.9.2023 na web. stránkách kurzy ( www.mgopava.cz )

SLEZSKÉ GYMNÁZIUM V OPAVĚ: na webu školy má již termíny a na konci září zveřejní přihlášky ( www.sgopava.cz)

OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTICKÁ: má již zveřejněné termíny a přihlášky (www.oa-opava.cz)

MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ, OPAVA: zatím nemá informace ne web. stránkách (www.zemedelka-opava.cz)


VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA:

18.- 19. 10. 2023 se bude konat VELETRH POVOLÁNÍ VE VÍCEÚČELOVÉ HALE V OPAVĚ, ŽIŽKOVA 8. Jedná se o prezentaci středních škol. Tento veletrh navštívíme společně i se třídou 18.10.2023 v dopoledních hodinách. (www.velethpovolani.cz)


INTERNETOVÉ ODKAZY:

www.cermat.cz  informace k přihláškám a testům

www.atlasskolstvi.cz informace o středních školách, žáci dostanou i v tištěné podobě


TEST PROFESNÍ ORIENTACE:

Test profesní orientace k výběru střední školy na PED. – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ V OPAVĚ. Pokud by měl někdo zájem o tento test, kontaktujte mě prosím přes školu online do 15.9. 2023.


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA: 2.10.2023 v 16:00 v interaktivní učebně

Konzultační hodiny výchovného poradce Pavlíny Ludwigové se konají ve čtvrtek 13:45 – 14:30.

Nebo dle individuální domluvy.