Každý umí něco nejlépe...

ŽIJEME A TVOŘÍME BEZ HRANIC

PROJEKT CZ-PL – ŽIJEME A TVOŘÍME BEZ HRANIC

V současné době je naše Základní škola zapojena do projektu obce Oldřišov a Pilscz:
,,Projekt CZ-PL – Žijeme a tvoříme bez hranic“.
Projekt se zaměřuje na sblížení občanů obce Oldřišov (i široké veřejnosti) s občany polského
družebního partnera Pilscz. Akce pořádané v průběhu realizace projektu, propojí aktivity běžně-
aktivního života dětí ZŠ, seniorů, ale i široké veřejnosti. Projekt se zaměří na pomyslné „smazání“
hranic a propojení kultury, sportu, zájmů skrz celé generační spektrum. Předkládaný projekt je svým
charakterem samostatným projektem s přeshraničním přesahem.

Naše škola se aktivně zapojí při slavnostním zahájení dne 16. 6. 2018 v podobě hudebně dramatického divadelního představení, ve kterém budou účinkovat žáci naší Základní školy.

V červnu tohoto roku se uskuteční sportovní klání mezi žáky základních škol Oldřišov a Pilscz. Soubor aktivit budou tvořit florbal, kinnball, ringo, orientační běh a šipkovaná (PL).
Součástí sportovního klání bude také vyhodnocení jednotlivých soutěží. Turnaje v konkrétních sportech se budou konat v rámci posílení vztahů a přeshraniční spolupráce – všech aktivit se účastní také žáci základní školy z Pilszcze.

Začátkem školního roku se uskuteční další fáze projektu v podobě malířského plenéru na téma historie obce. Jedná se o soubor uměleckých aktivit, které budou spočívat především v malířské a keramikářské činnosti. Hlavním cílem této aktivity je propojit tvůrčí činnost českých a polských žáků.
Vzájemné návštěvy si dávají za úkol podpořit mladé umělce, kteří se díky sousedské tvorbě na historické téma, přiučí a zdokonalí v historii družebně-partnerské obce. Výstupem této akce se stanou keramické výrobky a obrazy, znázorňující artefakty spojené s historií družebních obcí.

Konečnou etapou pak nastane výstava uměleckých děl v prosinci 2018.
Půjde o předvánoční prezentaci společného tvoření. Na této výstavě uskutečněné před Vánoci v roce 2018, budou prezentovány výrobky žáků základních škol Oldřišov a Pilszcz.