Každý umí něco nejlépe...

Zaměstnanci

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace má celkem 15 pedagogických pracovníků a 4 správní zaměstnance.

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Halámková

Zástupce ředitele školy: Mgr. Tomáš Kupka

Třídní učitelé:
1. třída – Mgr. Milena Stoklasová
2. třída – Mgr. Ivana Nosková
3. třída – Mgr. Pavlína Lazecká
4. třída – Mgr. Vladimíra Kudělásková
5. třída – Mgr. Petra Střílková
6. třída – Mgr. Simona Drabčíková
7. třída – Mgr. Pavlína Ludwigová
8. třída – Mgr. Helena Mocková
9. třída – Mgr. Petra Kanovská

Vyučující – Mgr. Bronislava Janíková
Výchovná poradkyně – Mgr. Věra Orlíková
Školní metodik prevence – Mgr. Simona Drabčíková
ICT koordinátor – Mgr. Tomáš Kupka
Školní speciální pedagog – Mgr. Zuzana Jüstelová
Asistentka pedagoga, školní družina – Sylvie Kremserová

Kontakty:
– Mgr. Pavlína Lazecká: Pavlina.Lazecka@zsoldrisov.cz
– Mgr. Vladimíra Kudělásková: Vladimira.Kudelaskova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Petra Střílková: Petra.Strilkova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Simona Drabčíková: Simona.Drabcikova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Pavlína Ludwigová: Pavlina.Ludwigova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Helena Mocková: Helena.Mockova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Petra Kanovská: Petra.Kanovska@zsoldrisov.cz
– Mgr. Věra Orlíková: Vera.Orlikova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Tomáš Kupka: Tomas.Kupka@zsoldrisov.cz
– Mgr. Miroslava Halámková: Miroslava.Halamkova@zsoldrisov.cz