Každý umí něco nejlépe...

Zaměstnanci

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace má celkem 15 pedagogických pracovníků a 4 správní zaměstnance.

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Halámková

Zástupce ředitele školy: Mgr. Tomáš Kupka

Třídní učitelé:
– Mgr. Milena Stoklasová
– Mgr. Ivana Nosková
– Mgr. Pavlína Lazecká
– Mgr. Vladimíra Kudělásková
– Mgr. Romana Synková
– Mgr. Simona Drabčíková
– Mgr. Helena Mocková
– Mgr. Petra Kanovská
– Mgr. Michal Vitásek

Výchovná poradkyně – Mgr. Pavlína Ludwigová
Školní metodik prevence – Mgr. Simona Drabčíková
ICT koordinátor – Mgr. Tomáš Kupka
Školní speciální pedagog – Mgr. Zuzana Jüstelová

Školní družina – Sylvie Kremserová

Kontakty:
– Mgr. Pavlína Lazecká: Pavlina.Lazecka@zsoldrisov.cz
– Mgr. Vladimíra Kudělásková: Vladimira.Kudelaskova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Simona Drabčíková: Simona.Drabcikova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Pavlína Ludwigová: Pavlina.Ludwigova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Helena Mocková: Helena.Mockova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Petra Kanovská: Petra.Kanovska@zsoldrisov.cz
– Mgr. Romana Synková: Romana.Synkova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Tomáš Kupka: Tomas.Kupka@zsoldrisov.cz
– Mgr. Miroslava Halámková: Miroslava.Halamkova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Michal Vitásek: Michal.Vitasek@zsoldrisov.cz