1. září…

1. září…

Prázdniny nám skončily a je tady „dlouho“ očekávaný první den školy 🙂

Žáci 2. – 9. třídy se shromáždí v 7:45 před hlavním vchodem školy a odeberou se do své šatny. Následně se v 7:55 v doprovodu třídních učitelů odeberou do tříd, kde bude provedeno testování antigenními testy SARS-CoV-2 od firmy Genrui.
V 8:30 se všichni žáci s vyučujícími odeberou do tělocvičny, kde proběhne zahájení nového školního roku.

Žáci 1. třídy mají sraz před budovou školy v 8,00 hod.
Zde si je vyzvedne paní učitelka a odeberou se do třídy.
Testování žáků 1. třídy proběhne druhý den – 2. září.

Dále platí stejná pravidla jako doposud:

V základní škole jsou žáci povinni dodržovat hygienická opatření a nosit minimálně chirurgickou roušku. Dospělé osoby (například doprovod žáků při antigenním testování) jsou povinny nosit respirátory dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Dítěti, které jeví známky onemocnění jako je: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy, nebude do školy vstup umožněn a neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce.

Testování žáků
Bude prováděno u všech žáků, kromě:
Osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Těch, kteří prodělali covid-19 a od prvního RT-PCR pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Rodiče těchto žáků doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
Nejčastější dotazy zde.
Přehled návazných postupů antigenního testování žáků ve škole.

Pokud rodiče s testováním dětí nesouhlasí, je dítě povinno nosit hygienickou roušku po celou dobu výuky (i ve třídě během výuky).
Tuto skutečnost jsou rodiče povinni sdělit třídnímu vyučujícímu.
Děti, které testování absolvují s negativním výsledkem, mají povinnost nosit roušku pouze ve společných prostorách školy.

V případě pozitivního testu u dítěte budeme zákonné zástupce neprodleně telefonicky informovat. Ten je v tomto případě povinen žáka neprodleně ze školy vyzvednout.