Šablony III

Šablony III

Cílem výzvy šablony III je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Název naší aktivity jsme zvolili „Pestré vyučování“.

Aktivity naší školy:

Název – Počet šablon

Klub pro žáky ZŠ 15

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2

Projektový den ve výuce (povinná aktivita) 2

Projektový den mimo školu 1

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů 1

Zahájení projektu – 01.09.2021

Ukončení projektu – 30.06.2023

Délka projektu 22 měsíců

Podpora celkem 451 415,00 Kč


Odkazy

Název Odkaz

IS KP 14+ https://mseu.mssf.cz/

Dokumenty k Šablonám III (MŠMT) https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Časté dotazy (MŠMT) https://opvvv.msmt.cz/otazky-odpovedi

Konzultační linka k Šablonám tel.: (+420) 234 814 777 email: dotazyzp@msmt.cz

Název školy příjemce Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organiza