POZOR – DŮLEŽITÉ   Změna úhrady stravného na jídelnách ZŠS Opava

POZOR – DŮLEŽITÉ Změna úhrady stravného na jídelnách ZŠS Opava

S účinností od 1.7.2019 se ruší sběrné účty u České spořitelny a veškeré platby budou poukazovány pouze na účty organizace u Raiffeisenbank.

Platby a vyúčtování stravy:

Stravné musí být uhrazeno předem (inkasem, bankovním převodem, hotově jen ve výjimečných případech a pouze v pokladních hodinách) nejpozději do každého 30. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba složenkou už nebude možná, od 1. 9. 2019 se složenky nevydávají!!!

Žádáme rodiče, aby si u své banky zřídili platbu inkasním způsobem a předešli tak placení bankovních poplatků při jednorázových převodech, nebo trvalých příkazech. (inkaso – nejlepší způsob úhrady stravného).

Možnosti způsobů plateb stravného od 1. 9. 2019:

inkasní způsob – dát souhlas ve své bance ve prospěch účtu u Raiffeisenbank


 č.ú.:    1035013340 /5500

provést souhlas osobně, nebo přes internetbanking a nastavit limity dle rozpisu viz níže. Bude Vám z účtu převedena pouze částka za skutečně odebrané obědy.

– trvalý příkaz ve prospěch účtu u Raiffeisenbank


č.ú.:    1035013340 /5500

v kanceláři jídelny je nutné si zjistit variabilní symbol strávníka, výše zálohy trvalým příkazem: – pro žáky ZŠ činí 600,- Kč měsíčně

       – pro MŠ činí 800,- Kč měsíčně

Přeplatky ze stravného budou vyúčtovávány 2 x ročně k 31. 12. a 30. 6. nebo na požádání viz oddíl „ Ukončení stravování “.– platba fakturou – vystavujeme pouze organizacím

Stanovení ceny stravného od 1.9.2019

  1. Žáci  ZŠ

                                                                                    platba  Kč

  7 – 10 let                                                                   24,- Kč

11 – 14 let                                                                  25,- Kč

15 – 18 let                                                                  26,- Kč

  1. Stravování v doplňkové činnosti – dospělí strávníci

a) Stravování v jídelně ZŠS 15 % DPH                          62,- Kč