Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Ředitelství ZŠ Oldřišov sděluje, že ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý 4. dubna 2023.

Zápis se bude konat v budově školy v prostorách 2. třídy v době od 11.00 do 17.20 hod.
Týká se dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem školní docházky.
K zápisu si prosím přineste:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Vyplněný dotazník pro rodiče
  • Žádost o přijetí (odklad). Tento dokument Vám přijde po vytvoření registrace časového termínu zápisu na vyplněný email.

K vybrání termínu a času zápisu prosím využijte tuto elektronickou přihlášku k zápisu.

Těšíme se na vás.
V Oldřišově, dne 22. února 2023 Mgr. Miroslava Halámková, ředitelka školy

Pro jednodušší hledání je odkaz na tuto stránku také vložen v hlavním menu webových stránek ZŠ Oldřišov.