Sportovní utkání CZ – PL

Sportovní utkání CZ – PL

V rámci česko-polského projektu „Žijeme a tvoříme bez hranic“, se ve středu 6. června uskuteční sportovní utkání a soutěže základních škol Oldřišov a Pilscz. Naše škola pořádá turnaj ve florbalu, ringu, kim-ballu a orientačním běhu. Turnaje se konají v rámci posílení vztahů a přeshraniční spolupráce.

Zásady pro tvorbu týmů v jednotlivých disciplínách:

Florbal
tým  jen chlapci      počet 5 + 1 (+ max. 5 náhradníků)       žáci (1x 9. tř., 1x 8. tř., 1x 7. tř. 1x 5. nebo 6. tř.) náhradníci pak libovolní

tým  jen dívky      počet 5 + 1 (+ max. 5 náhradnic)        žákyně (1x 9. tř., 1x 8. tř., 1x 7. tř. 1x 5. nebo 6. tř.) náhradnice pak libovolné

místo – tělocvična

Ringo
6-ti členné smíšené družstvo, minimálně však 2 dívky v týmu        žáci (1x 9. tř., 1x 8. tř., 1x 7. tř. 1x 5. nebo 6. tř., ostatní pak libovolní)

místo – venkovní hřiště (umělka)

Žáci, kteří soutěží v ringu nemohou soutěžit také ve florbale (a naopak). Tyto turnaje budou probíhat SOUBĚŽNĚ!

Kin-ball
4 členné smíšené družstvo, minimálně však 1 dívka v týmu        žáci (1x 9. tř., 1x 8. tř., 1x 7. tř. 1x 5. nebo 6. tř.) 

místo – fotbalové travnaté hřiště

Orientační běh
Vybíhají smíšené dvojice holka – kluk ve dvou věkových kategoriích. Cílem bude v daném čase najít podle mapy v terénu co nejvíce stanovišť, posbírat body a splnit zadané úkoly. Důležitější bude naplánovat si strategii obíhání kontrol než výsledný čas.

místo – okolí školy

Doporučujeme všem týmům se barevně sjednotit. Usnadníte tak rozhodčím práci 🙂