Průzkum provozu dopravy před základní školou

Průzkum provozu dopravy před základní školou

Ve dnech 15. – 19. 10. a 22. – 26. 10. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do průzkumu dopravního provozu před naší školou. Navázali tak na činnosti, které byli součástí týdenního pobytu Zhluboka dýchat v Karlovicích zaměřeného na kvalitu a čistotu ovzduší.

Hlavním podnětem k tomuto průzkumu byl narůstající provoz na silnici před školou. To, že zde několikrát denně projede nákladní auto či traktor, asi příliš ovlivnit nemůžeme. Již několikrát proběhla jednání mezi vedením obce a firmami, jejichž vozidla zde projíždějí, avšak bez viditelného zlepšení. Byla vykonána alespoň některá nezbytná opatření jako dopravní značení ukládající snížení rychlosti, zpomalovací retardér, přechod pro chodce a byla rovněž vyznačena parkovací místa. 

Nicméně rozhodli jsme se, že alespoň zmapujeme provoz osobních aut, neboť se jedná především o vozidla, jimiž přivážejí rodiče nebo prarodiče své děti do školy. Z proběhlého průzkumu vyplynulo, že denně v době od 7:15 do 8:00 hodin zde projede v průměru 25 aut, které přivážejí cca 29 dětí. Různě se zde otáčejí, vjíždějí na parkovací místo pro postižené, nechávají studený nastartovaný motor „čadit“ na volnoběh a dítě doprovázejí až do šatny. Děti tak přichází do školy a dýchají nečistoty z výfuků aut. Opravdu stále platí – zdravý venkov? Často se navíc jedná o rodiče, kteří bydlí jen pár set metrů od školy. Mnohdy jsme byli svědky i toho, že jiné děti přicházející do školy svou neopatrností vstoupily projíždějícímu vozidlu přímo do cesty. Nebo i kolem dětí na přechodu projelo auto, aniž by dodržovalo nutnost zastavení před přechodem, pokud jsou na něm chodci.

Na webových stránkách školy a třídních schůzkách byli rodiče a zákonní zástupci opakovaně požádáni, aby své děti, pokud je přivážejí autem, nechali vystoupit u smuteční síně. Odtud mohou bezpečně po chodníku dojít až ke škole.

Děkujeme velmi všem z vás, kteří jste toto opatření vzali na vědomí a staráte se tak o bezpečí nejen dětí svých, ale nás všech.

                                                                                                                                        sim, tk