Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,
nepřítomnost žáků ve školách a výuka na dálku je zcela novou situací, která s sebou přináší výzvy i problémy, které si nikdo z nás ještě před pár týdny neuměl skoro ani představit. Nikdo v současné době neví, kdy budou přijatá epidemiologická opatření směrem ke školám odvolána. Jisté však je, že termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, není možné dodržet. Nutno tedy muselo dojít k legislativním úpravám, které by výše uvedené zkoušky umožnily konat v náhradních termínech a v nezbytných případech i s upravenou organizací a podobou.
Více informací ke schváleným řešením se dozvíte z přiloženého dokumentu. Je zřejmé, že odborné i osobní názory některých z Vás nemusí všechna přijatá řešení považovat za ideální. Přesto je ministerstvo školství toho názoru, že tato situace je natolik mimořádná, že nelze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem.

Dokument je ke stažení zde.