Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Milí rodiče.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna  do 30. dubna 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Níže naleznete ke stažení formulář žádosti o přijetí ke vzdělávání. Stejný jste dostali již v MŠ. Pokud jej někdo založil, ztratil apod., může použít  tuto přihlášku.  Dále vyplňte  dotazník, který slouží k vyplnění  údajů  žáka do školní matriky.

Upozorňujeme, že žádost o přijetí musí škole zaslat i ti, kteří žádali v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Zákonné  možnosti doručení vyplněné žádosti a dotazníku:

  • datovou schránkou školy ( wg7mqez )
  • emailem s elektronickým podpisem  (zsoldrisov@seznam.cz)
  • poslat poštou (Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace, Sokolovská 11, Oldřišov 74733)
  • osobně vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ (tato schránka bude instalována v nejbližších dnech).
  • domluvit si osobní setkání s vedením školy a žádost předat osobně (774 971 721, 553 762 104)

Všechny formuláře (žádost o přijetí, žádost o odklad, osobní dotazník) najdete zde:
žádost o přijetí ke vzdělávání
dotazník
žádost o odklad

Rodiče, kteří žádají  odklad povinné školní docházky , vyplní písemně žádost o odklad a stejným způsobem ,jak uvádíme výše, ji doručí  na ZŠ Oldřišov.
Následně si vyřídí doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře a nejpozději do 30. 6. vše zašlou na ZŠ Oldřišov.

V případě jakýchkoli změn budete informováni ředitelstvím školy.

Vy, kteří dítě k nám do školy nepřihlašujete, na tento dopis nereflektujte.

S pozdravem M. Halámková – ředitelka školy