Hodnocení žáků na konci školního roku

Hodnocení žáků na konci školního roku

Vážení rodiče,
dle vyhlášky MŠMT 2011/2020 Sb ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje naše škola hodnotící kritéria vzdělávání takto:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky (správné a včasné plnění zadaných úkolů),

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.