Harmonogram výuky žáků 9. třídy

Harmonogram výuky žáků 9. třídy

Dle nařízení ministerstva školství umožňuje naše škola osobní přítomnost žáků 9. ročníku v naší škole. Přečtěte si prosím nejprve příspěvek s názvem: „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU„, kde jsou popsány podrobné informace, které se vztahují na základní provozní podmínky naší školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že při prvním vstupu vašeho dítěte do školy předkládáte toto prohlášení: Čestné prohlášení

Žákovi, který nebude mít v pondělí 11. 5. toto podepsané prohlášení u sebe, nebude osobní účast ve škole umožněna.
Účast ve výuce mu nebude umožněna také v následujících dnech! Není možný pozdní nástup do výuky.

Harmonogram výuky žáků 9. třídy:

Vyučování začíná v 9:00.
Žáci se shromáždí v 2. metrových odstupech u bočního vstupu do budovy školy (u jídelny), kde budou v 8:55 vyzvednuti pedagogickým pracovníkem.
Při vstupu do školy (rouška je samozřejmá) si vydensifikují ruce.
Učební blok začíná v 9:00 a končí v 13:00. Přestávky budou konány dle harmonogramu výuky.

Týdenní plán výuky:
– Pondělí, 1. – 4. vyučovací hodina Český jazyk
– Úterý, 1. – 4. vyučovací hodina Matematika
– Čtvrtek, 1. – 2. vyučovací hodina Český jazyk, 3. – 4. vyučovací hodina Matematika.