Doučování žáků

Doučování žáků

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Vážení rodiče,
naše škola nabízí žákům naší školy možnost bezplatného doučování. To probíhá již od začátku školního roku. Více informací o tomto projektu si můžete přečíst v sekci „Projekty – Aktuální projekty – Doučování žáků“
nebo přímo zde na tomto odkaze.