Digitalizujeme školu…

Digitalizujeme školu…

V rámci prevence digitální propasti poskytlo MŠMT naší škole finanční prostředky na vytvoření tzv. mobiliáře mobilních digitálních technologií, ze kterého můžeme zapůjčovat potřebným žákům základní digitální zařízení. Toto zařízení je určeno jak pro běžnou, tak i distanční výuku.
Cílem této aktivity je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi u znevýhodněných žáků a vedly by k tzv. digitální propasti.

Naše škola z těchto prostředků pořídí další tablety (konkrétně iPady). V současné době jich máme již 20, v krásných, barevných, pěnových obalech, odolných proti pádu 🙂 a jsou velmi často ve výuce i mimo ni využívány.

Více informací naleznete zde.