Březen – měsíc knihy

Březen – měsíc knihy

Březen je měsícem knihy, proto i u nás ve škole probíhaly akce se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Během přestávek byla otevřena školní knihovna, a tak si děti mohly během volných chvílí číst, hrát deskové hry nebo si jen tak prohlížet nové knihy, které jsme získali z projektu Šablony a MAP II. Uspořádali jsme také soutěž zaměřenou na znalosti světové literatury. Vítězkou se stala Kateřina Marek ze 7. třídy. Touto cestou jí ještě jednou blahopřejeme.