Beseda s vězeňkyněmi

Beseda s vězeňkyněmi

Žáci 9. třídy se ve středu 23. 10. zúčastní besedy, která je připravena ve spolupráci Magistrátu města Opavy s věznicí v Opavě. Beseda spočívá ve vyprávění svého životního příběhu ženami, které si nyní odpykávají trest odnětí svobody v souvislosti s užíváním návykových látek. Po celou dobu je přítomen vězeňský psycholog Mgr. Jan Bernard, který besedu moderuje.  Beseda je koncipována tak, že v první části probíhá vyprávění životních osudů odsouzených žen, následuje přestávka, kdy mají žáci možnost vhodit anonymně svůj dotaz do připravené krabice. Poté probíhá diskuze nad vhozenými otázkami. Žáci jsou mimo jiné seznámeni se systémem léčby osob závislých na návykových látkách v ČR a také o možnostech, kam se obrátit v případě, že mají ve své blízkosti někoho, kdo návykové látky užívá a potřebuje poradit.