Adventní Wroclaw

Adventní Wroclaw

Srdečně zveme všechny žáky, rodiče a přátelé naší školy na tradiční adventní zájezd.
Pro žáky 6. – 9. třídy bude zajištěn pedagogický dozor, mladší žáci mohou jet v doprovodu rodičů.

Termín: sobota 23. listopadu 2019, odjezd od ZŠ Oldřišov v 7:00 hod.

Program: V dopoledních hodinách příjezd do bývalého hlavního města Slezska Vratislavi (Wroclawi), města sta mostů přezdívanému Slezské Benátky. Prohlídka historického centra města po trase: Rynek – zcela jedinečná scenérie 2. největšího náměstí v Polsku, kterému vévodí evropsky významná radnice s ojedinělou sochařskou gotickou výzdobou, kostel sv. Alžběty, Univerzitní čtvrť, ostrov Piasek a ostrov Tumski – jedinečná lahůdka pro milovníky gotiky s katedrálou sv. Jana Křtitele, množství dalších kostelů a klášterů. Individuální volno s možností návštěvy trhového náměstí ve starém městě. Na adventních trzích bude možnost nakoupit tradiční vánoční výrobky a ochutnat vánoční dobroty, jakými jsou vánoční punč, medovina, ovoce napíchnuté na špejli obalené čokoládou, tradiční klobása a smažené placky.
Večerní odjezd z Wroclawi je naplánován kolem 18:00 hod., příjezd do Oldřišova kolem 21:00 hod.

Cena: 500 Kč

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem Martikán, průvodce

S sebou: platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas), kartička zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na celý den, deštník, mobilní telefon, doporučené kapesné 50 PLZ, cestovní připojištění (zařizuje si každý sám)

Závazná přihláška (odevzdejte s částkou 500 Kč do 25. 10. 2019 v ředitelně školy)
je ke stažení zde.