5. třída

5. třída

Celý tento týden probíhá vyučování do 11:40 hodin. Od příštího týdne dle rozvrhu, který je zapsán v žákovské knížce. Prosím dále o vyplnění údajů v žákovské knížce a seznámení se školním řádem, je uveden na webu školy ve složce škola – dokumenty
Případně přímo na tomto odkaze zde.
Stejné informace můžete také najít v Menu: ŠKOLA – TŘÍDY – 5. TŘÍDA
(sim)