Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Ředitelství ZŠ Oldřišov sděluje, že ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pátek 5. dubna 2024.

Zápis se bude konat v 1. patře budovy školy v prostorách 2. třídy v době od 10.00 do 18.00 hod.
Týká se dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem školní docházky.
K zápisu si prosím přineste:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Zápisový lístek
  • Žádost o přijetí (odklad). Tento dokument Vám přijde po vytvoření registrace časového termínu zápisu na vyplněný email.

K vybrání termínu a času zápisu prosím využijte tuto elektronickou přihlášku k zápisu.

Těšíme se na vás.
V Oldřišově, dne 13. února 2024 Mgr. Miroslava Halámková, ředitelka školy

Pro jednodušší hledání je odkaz na tuto stránku také vložen v hlavním menu webových stránek ZŠ Oldřišov- žáci a rodiče.