Vyučování v roce 2021

Vyučování v roce 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
v návaznosti na Nařízení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude výuka konána prezenčním způsobem pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Ostatní výuka (3. – 9. třída) bude probíhat distančním způsobem. Prosíme žáky a rodiče o sledování úkolů a videokonferencí v Microsoft Teams.
Osobní přítomnost těchto žáků ve výuce je nařízením zakázána prozatím do 10. ledna 2021.

Žáci 1. a 2. třídy budou vyučováni podle svého klasického rozvrhu.
Vyučování žáků 1. třídy začne v 8,15 hod. a žáků 2. třídy v 8,00 hod.
Výuka náboženství bude probíhat podle již zavedeného harmonogramu jako v minulém roce:
1. třída středa, 8,15 – 9,00 hod.
2. třída čtvrtek, 8,00 – 8, 45 hod.
Žáci, kteří do náboženství nechodí budou mít v té době zajištěný jiný program se svými vyučujícími.

Žáci 1. a 2. třídy, kteří se v září přihlásili na obědy je mají od 4. ledna opět zajištěny. Případné odhlášky si musí rodiče zajistit sami ve školní jídelně E. Beneše.
Žáci 3. – 9. třídy mají možnost si objednat obědy s vyzvedáváním do jídlonosičů samostatně od 4. ledna 2021 ve školní jídelně E. Beneše.
Vyzvedávání obědů bude opět v době od 11,00 – 14,00 hod. (mimo výdej stravy pro 1. a 2. třídu – v této době prosím počítejte se zpožděním) ve výdejně stravy ZŠ Oldřišov.

Přejeme lepší „nový“ rok…
Vedení školy