Velikonoční projekt

Velikonoční projekt

V předvelikonočním týdnu jsme se rozhodli pro netradiční výuku v 5. – 9. ročníku. Žáci vytvořili smíšené týmy a během pondělí a úterý zpracovávali velikonoční témata v rámci mezipředmětových vztahů. Ti starší pomáhali mladším a dověděli se něco o Velikonocích nejen u nás, ale i ve světě, seznámili se s literárními díly, které se odehrávají v den Velkého pátku. Souvislosti mohli hledat ve výtvarném umění a vyzkoušeli si i zakreslení v osové souměrnosti. Přeložili si texty o anglických Easter, v rámci únikových her mohli prokázat veškeré své další znalosti. Tančili i tvořili vlastní koledy. Vyráběli velikonoční klobouky, malé Mařeny, pletli pomlázky, vyzkoušeli si i vizovické pečivo. Ve středu se pak všichni vydali hledat velikonoční vajíčka. Při cestě plnili úkoly související s předchozími dny. Na myslivecké chatě bylo třídenní netradiční vyučování zakončeno smažením vajíček a sladkou odměnou.

Na fotogalerii se můžete podívat zde…