Vážení rodiče doprava před školou

Vážení rodiče doprava před školou

Vážení rodiče,

silniční provoz před naší školou v ranních hodinách je neúnosný. Potýkali jsme se s touto problematikou již v minulých letech, ale v souladu s opatřeními, které musíme činit v souvislosti s Covidem 19, je více jak nebezpečný. To, že kolem školy několikrát denně projede nákladní auto či traktor, asi příliš ovlivnit nemůžeme. Ve spolupráci s OÚ v Oldřišově však byla vykonána nezbytná opatření, jež by měla zvýšit bezpečí hlavně dětí v okolí školy, dopravní značení ukládající snížení rychlosti, zpomalovací retardér, přechod pro chodce a byla rovněž vyznačena parkovací místa zejména pro zaměstnance školy. V době od 7:30 do 8:00 hodin zde projede několik desítek aut, které přivážejí své děti do školy, za deštivého počasí se počet aut zdvojnásobuje. Spěchající rodiče – řidiči vytvářejí před školou nepřehledné a pro děti velmi nebezpečné situace, zmatek, různě se zde otáčejí, couvají, vjíždějí na parkovací místo pro postižené, nechávají studený nastartovaný motor „čadit“ na volnoběh a dítě doprovázejí až k hlavnímu vchodu. Děti tak přicházejí do školy a dýchají nečistoty z výfuků aut, některé se bojí před školou pohybovat. Mnohdy jsme byli svědky i toho, že jiné děti přicházející do školy pěšky svou neopatrností vstoupily projíždějícímu vozidlu přímo do cesty. Nebo kolem dětí na přechodu projelo auto, aniž by dodržovalo nutnost zastavení před přechodem, pokud jsou na něm chodci. Mnohokrát bylo zaznamenáno, že děti, které jezdí do školy na kole nebo na koloběžce, nepoužívají cyklistické přilby a nerespektují dopravní předpisy, kličkují po silnici zleva doprava.

V souvislosti s výše napsaným vás prosíme a zároveň žádáme o dodržování těchto pravidel:

1. Zákonní zástupci a další doprovázející osoby, které přivážejí děti autem, by neměli zajíždět až k budově školy, ale měli by je nechat vystoupit u smuteční síně. Odtud mohou bezpečně po chodníku dojít až ke škole.

2. Posílejte děti do školy na 7:45, kdy jsou vpuštěni do šaten a i hned se mohou přemístit do tříd. Nedojde pak ke shromažďování žáků před školou, což je v rozporu s epidemiologickými opatřeními.

3. Cyklisté i koloběžkáři jsou účastníci silničního provozu a je nezbytně nutné, aby měli povinné bezpečnostní vybavení.

Každému z nás jsou již od dětství vštěpována základní pravidla slušného chování, je nám připomínáno, co je neslušné, nevhodné, nezákonné či dokonce zdraví a životu nebezpečné. A právě bezpečné chování na silnici by mělo rovněž patřit mezi tyto základní dovednosti. Je důležité upevnit u dětí bezpečné chování v dopravním provozu. Je potřeba, aby se děti naučily samostatně a bezpečně pohybovat po ulicích, vyhodnotit dopravní situace a případná nebezpečí. Doufám, že chápete naše rozhodnutí apelovat na vás touto cestou. Pevně věřím, že vše zvládneme i v této nelehké době.

za ZŠ Oldřišov Mgr. Miroslava Halámková
za obec Oldřišov Ing. Petr Toman