Upozornění pro strávníky

Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme všechny strávníky ZŠ Oldřišov, že z organizačních důvodů s platností od 1. 9. 2023 dochází ke změně dodavatele stravy. Stravu bude od tohoto data zajišťovat ZŠS Šrámkova 4, Opava. Na základě vyplněné přihlášky ke stravování, budou rodičům nahlášeny údaje pro platbu stravného (č. účtu a variabilní symbol). Na naší jídelně si trvalé příkazy k 1. 9. 2023 zruší. Rodiče platící souhlasem k inkasu si ponechají souhlas na náš účet až do měsíce srpna, abychom mohli poslat vzniklé přeplatky na jejich účet a od měsíce září si zajistí souhlas na nové číslo účtu ZŠS Šrámkova 4. Všechny přeplatky vzniklé na naší jídelně budou do nuly vráceny rodičům na jejich účty.

Číslo účtu na ZŠS Šrámkova 4:  103 501 3308/ 5500

Kontakty na ZŠS Šrámkova 4:  

Účetní:  paní Baďurová Hana                 727 830 239
Vedoucí:  paní Chlebková Vendula       724 831 494