Učebnice online, UčíTelka

Učebnice online, UčíTelka

Česká televize nabízí žákům v rámci svého vysílacího času výuku prostřednictvím televize. V dopoledních hodinách je výuka určena pro žáky 1. – 5. stupně, odpoledne pak budou pořady určeny pro žáky vyššího stupně.

Velmi oceňujeme to, jakým způsobem se komerční firmy postavily k přerušené výuce základních (a jiných) škol. Jejich pomoc nám, především však žákům, umožní alespoň opakování již probraného učiva. Apelujeme na Vás, milí rodiče, abyste dohlédli na provedení úkolů, které na našich webových stránkách zadáváme. Tato výjimečná situace je náročná pro nás pro všechny.

Zde nabízíme možnost opakování na webových stránkách: http://ucebnice.online
Instrukce naleznete na těchto stránkách.
Zde stručně:

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když:

  1. kliknou na spustit učebnice online
  2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
  3. kliknou na ověřovací odkaz, který obdrží do e-mailu
  4. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou volbu „vyzkoušet“

Kterékoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodlouží do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.