Testování v pondělí 8. 11.

Testování v pondělí 8. 11.

Vážení rodiče, jak jste již byli informováni v minulém příspěvku, další testování antigenními testy (SEJOY) proběhne 8. listopadu 2021 v 8,00.
Opět se týká všech žáků školy kromě těch, kteří jsou očkovaní, jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci nebo přinesou platný PCR nebo antigenní test ze zdravotnického zařízení (dle platné lhůty).


Upozorňujeme všechny žáky, že při vstupu do školy a pobytu v ní, při samotném testování (vyjma chvíle, kdy si žák odebere vzorek z nosní dutiny), až po zjištění výsledků antigenního testu (je-li negativní), musí mít žák nasazenou ROUŠKU.
Dbejte pokynů vyučujících.


V případě pozitivního nálezu ihned informujeme zákonné zástupce, kteří musí s dětmi navštívit svého obvodního lékaře a se žádankou absolvovat PCR test ve zdravotnickém zařízení. Výsledek tohoto testu poté prosím neprodleně předejte vedení školy.
Veškeré postupy v případě pozitivního záchytu konzultujeme s vedením okresní hygienické stanice v Opavě.

Děkujeme,
Vedení školy