Příchod žáků do škol 30. 11.

Příchod žáků do škol 30. 11.

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády přichází 30. listopadu do škol všichni žáci nižšího stupně. Tzn. k 1. a 2. třídě, kteří již do školy chodí nově přibude také 3., 4. a 5. třída.
– Po domluvě s panem farářem bude náboženství ve 3. třídě vyučováno ve středu od 9,00 – 9,45 a ve 4. třídě pak ve čtvrtek od 9,00 – 9,45.
– Z důvodu nutnosti uzavřených skupin je odpolední školní družina určena pouze pro žáky 1. a 2. třídy. 3. a 4. třída po domluvě s třídním vyučujícím. Ranní družinu umožní naše škola pouze pro žáky 3. třídy- dle domluvy (z důvodu počtu žáků a uzavřenosti skupin).
– Na vyšším stupni nastupují nově žáci 9. třídy.

Žáci 6., 7. a 8. třídy budou školu navštěvovat v těchto cyklech:
Týden od 30. 11. – 4. 12.
Nastupují žáci 6., 7. třídy. 8. třída zůstává doma na distanční výuce.

Týden od 7. 12. – 11. 12.
Nastupují žáci 6., 8. třídy. 7. třída zůstává doma na distanční výuce.

Týden od 14. 12. – 18. 12.
Nastupují žáci 7., 8. třídy. 6. třída zůstává doma na distanční výuce.

Odpolední výuka u žáků 8. a 9. třídy neprobíhá- je nahrazena 6. vyučovací hodinou.

Vánoční prázdniny začínají v naší škole od 21. 12. Žáci opět nastoupí do školy v pondělí 4. ledna 2021.
To, které třídy nastoupí, případně v jakých cyklem, ovlivní opět prohlášení vlády a vývoj epidemiologické situace v ČR.

Od 30. listopadu mají všichni žáci školy (kromě 8. třídy v týdnu od 30. 11. – 4. 12.), (kromě 7. třídy v týdnu od 7. 12. – 11. 12.), kromě 6. třídy v týdnu od 14. 12. – 18. 12.) zajištěn oběd v naší školní výdejně. Pro případné odhlášky a přihlášky kontaktujte školní jídelnu E. Beneše.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, venku podle aktuálních nařízení.
Z důvodu prevence onemocnění covid-19 žádáme žáky s příznaky akutního onemocnění, aby zůstali doma. Totéž platí pro žáky, u nichž je libovolný člen ve společné domácnosti COVID pozitivní nebo je v karanténě.
Vstup rodičům žáků do školy stále není umožněn.

Zároveň prosíme o vrácení IT techniky do ředitelny školy.

Časový harmonogram příchodu žáků do školy v týdnu od 30. 11. – 4. 12.:
7:45       –              3., 4. třída
7:50       –              5., 6. třída
7:55       –              7., 9. třída
8:00       –              2. třída
8:15       –              1. třída
Prosíme žáky, aby chodili do školy ve stanovený čas.
Dojíždějící žáci budou vpuštěni od 7:30.


S pozdravem vedení školy.