Pandemie Covid-19- prázdniny

Pandemie Covid-19- prázdniny

Vážení rodiče,
byli jsme požádáni ministrem školství Ing. Robertem Plagou, Ph. D., abychom našim žákům ve spolupráci s Vámi, ujasnili opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie během (nejen) prázdnin. Vysvětlete jim prosím, že i oni mohou svým zodpovědným přístupem ovlivnit život nejen své rodiny, ale také odlehčit nemocnicím a tím pomoci lékařům a sestřičkám.

leták pro 1. stupeň
leták pro 2. stupeň