Ozdravný pobyt pro žáky NS

Ozdravný pobyt pro žáky NS

V měsíci září vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje dotační program „ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro období 2018-2020. Cílem dotačního programu je umožnit dětem vycestovat po dobu minimálně 12 dnů do oblastí, kde ovzduší nevykazuje zhoršenou kvalitu, a kde si děti mohou zlepšit stav dýchacích cest a posílit imunitu.
Také naše škola se do tohoto programu zapojí. Jedná se o žáky 3. a 4. třídy.
1. a 2. třída se Ozdravného pobytu nezúčastní pro malý zájem, 5. třída z organizačních důvodů.
Vzhledem k podmínkám čerpání dotace, termínu podepsání smluv a jiných administrativních záležitostí jsme nuceni změnit termín Ozdravného pobytu, který jsme dříve avízovali. Předpokládaný termín je březen-duben 2019.