Nález injekčních stříkaček v Oldřišově

Nález injekčních stříkaček v Oldřišově

Víte co máte v takové situaci dělat?
V tomto týdnu se v Oldřišově (konkrétně u kapličky sv. Antonína) nalezl nebezpečný odpad, který by se na toto místo vůbec neměl dostat.
Ať už se jedná o nový nebo použitý materiál v podobě injekčních stříkaček, neměli bychom se tohoto materiálu vůbec dotýkat a neprodleně zavolat linku 156 (městská policie Opava) nebo 158 (Policie ČR).
Strážníci toto nalezené zboží odborně odeberou do sběrných boxů a předají k likvidaci.
Pokud bychom byli příliš zvědaví a náhodou se o tento materiál poranili,
měli bychom zachovat klidnou hlavu a dodržet tento postup:

  • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku viru), ranku nemačkejte
  • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)
  • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Žáky naší základní školy na toto nebezpečí upozorníme a poučíme o bezpečnosti s nakládáním možného infekčního odpadu.

Fotografie nálezu