Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,
jistě víte, že od 18. listopadu začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. Žáci budou vyučováni podle svého klasického rozvrhu. Vyučování žáků 1. třídy začne v 8,15 hod. a žáků 2. třídy v 8,00 hod.
Po domluvě s panem farářem bude do tohoto rozvrhu začleněna také výuka náboženství a to takto:
1. třída středa, 8,15 – 9,00 hod.
2. třída čtvrtek, 8,00 – 8, 45 hod.
Žáci, kteří do náboženství nechodí budou mít v té době zajištěný jiný program se svými vyučujícími.
Žáci 1. a 2. třídy, kteří se v září přihlásili na obědy je mají od 18. listopadu opět zajištěny. Případné odhlášky si musí rodiče zajistit sami se školní jídelnou E. Beneše.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Kromě toho jsou však umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Termín těchto konzultací si prosím domluvte vždy s konkrétním vyučujícím.
– Mgr. Pavlína Lazecká: Pavlina.Lazecka@zsoldrisov.cz
– Mgr. Vladimíra Kudělásková: Vladimira.Kudelaskova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Petra Střílková: Petra.Strilkova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Simona Drabčíková: Simona.Drabcikova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Pavlína Ludwigová: Pavlina.Ludwigova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Helena Mocková: Helena.Mockova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Petra Kanovská: Petra.Kanovska@zsoldrisov.cz
– Mgr. Věra Orlíková: Vera.Orlikova@zsoldrisov.cz
– Mgr. Tomáš Kupka: Tomas.Kupka@zsoldrisov.cz
– Mgr. Miroslava Halámková: Miroslava.Halamkova@zsoldrisov.cz