Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

AKTUALITA
Vážení rodiče. Podle nejnovějších informací jsou dva žáci, kteří byli v pondělí 1. 11. vyhodnoceni antigenními testy jako pozitivní podle PCR testu zjištěni jako negativní. Na další výsledek čekáme.

Vážení rodiče, tak jak jste již byli informováni v celostátních médiích, vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to antigenními testy. V případě naší školy se jedná o testy SEJOY.
Testování probíhá v pondělí 1. a 8. 11. 2021 na začátku vyučování. Týká se všech žáků školy kromě těch, kteří jsou očkovaní, jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci nebo přinesou platný PCR nebo antigenní test ze zdravotnického zařízení.
Zároveň informujeme rodiče, že při dnešním testování byli 3 žáci školy zjištěni jako pozitivní. V takovém případě ihned informujeme zákonné zástupce, kteří musí s dětmi navštívit svého obvodního lékaře a se žádankou absolvovat PCR test ve zdravotnickém zařízení. Výsledek tohoto testu poté prosím neprodleně předejte vedení školy.
Veškeré postupy v případě pozitivního záchytu konzultujeme s vedením okresní hygienické stanice v Opavě.

Děkujeme,
Vedení školy