Informace pro rodiče SVČ Opava

Informace pro rodiče SVČ Opava

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmového vzdělávání o vrácení poměrné části zápisného za neodučené hodiny zájmových kroužků a kurzů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Po dohodě ředitelky SVČ Opava se zřizovatelem, Statutárním městem Opava, již nebude v SVČ Opava ve školním roce 2019/2020 znovuobnovena činnost zájmových útvarů a kurzů.

Těšíme se na vás o prázdninách na příměstských i pobytových táborech, které jsou pro vás připraveny a po všech stránkách zabezpečeny tak, že nemusíte mít strach…

Nabídku táborů najdete na našich webových stránkách ( www.svcopava.cz ).
V plném proudu je také příprava nabídky kroužků a kurzů na školní rok 2020/2021.

Vzhledem k předčasně ukončené zájmové činnosti SVČ Opava ve 2. pololetí školného roku 2019/2020 vám bude vrácena poměrná část zápisného, a to ve výši 70% z uhrazené částky. 30% jsou náklady spojené za kroužky a kurzy ke dni 11. 3. 2020, kdy byl provoz SVČ Opava uzavřen.

Dnem 18. 5. 2020 do 13. 6. 2020 můžete prostřednictvím žádosti zažádat o navrácení poměrné části zápisného za 2. pololetí školného roku 2019/2020. Částka vám poté bude v měsíci červnu 2020 poukázána na účet, a to přednostně na účet, ze kterého byla aktivita zaplacena, popřípadě na účet, který dodatečně uvedete v žádosti o vrácení zápisného. Žádost o navrácení poměrné části zápisného za 2. pololetí školního roku 2019/2020 najdete také na webových stránkách SVČ Opava ( www.svcopava.cz ).

Rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří jste nás již jakkoliv kontaktovali se sdělením, že vrácení zápisného za kroužky nebudete požadovat a podpoříte tím tak činnost SVČ Opava. Velmi si toho vážíme. Děkujeme.

S pozdravem

SVČ Opava

Žádost o navrácení poměrné části zápisného si můžete stáhnout (zde).