Hybridní výuka

Hybridní výuka

Vážení rodiče,
v některých třídách došlo k velké nepřítomnosti žáků ve škole kvůli stále se šířícímu onemocnění. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli využít nám již známý Microsoft Office 365, konkrétně aplikaci Teams, kterou znáte z minula – distanční výuky.
Některé předměty dle časového rozvrhu dané třídy proto budou probíhat také „online“.

Prosíme žáky, aby sledovali aplikaci Microsoft Teams, zda nemají v daný den naplánovanou schůzku nebo zadaný nějaký úkol.
Samozřejmě se vše odvíjí od zdravotního stavu daného žáka.
Každopádně však tuto možnost výuky nabízíme.

Děkujeme za pochopení
Vedení školy