Hudební kroužky

Hudební kroužky

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám představit nabídku kurzů, které může Vaše dítě navštěvovat na Základní škole Oldřišov od září roku 2022. Lekce budou probíhat v určitý den v týdnu v odpoledních hodinách. S největší pravděpodobností se bude jednat o středu. Začátek upřesníme na začátku roku po sestavení rozvrhu, náboženství a pod.

Flétna – max. 10 žáků.

Děti se kromě základům hry na zobcovou flétnu naučí i praktické dovednosti s ní související. Kroužek je primárně určen pro začínající hráče.

Kytara – skupina o max. 5 dětech.

Výuka je možná i u žáků 1. třídy. Učební hodina je rozdělena na znalost akordů, vybrnkávání strun a hudební kytarovou teorii.

Hudební nauka – max. 10 studentů.

Děti se naučí znát noty v houslovém a basovém klíči, dále předznamenání, stupnice, hudební nástroje i základní hudební (italské) pojmy. V případě zájmu se děti také naučí písně ze známého zpěvníku Já, písnička.

Kroužky jsou určeny pro všechny děti, kteří mají rádi hudbu, chtějí v budoucnu navštěvovat ZUŠ či preferují individuální přístup.

Lektorka studovala na ZUŠ a má zkušenosti s hudebním vzděláváním dětí na jiných MŠ i ZŠ. Její metodiky jsou kombinací vzdělávání na ZUŠ a individuálními potřebami dětí. Každá hodina je rozdělena na praktickou a teoretickou část, zároveň lektorka s dětmi pracuje i hravou formou pro vyšší efektivitu edukace.

Cena za každý kroužek je 1 300 Kč za 13 odučených lekcí, jedna lekce zabírá 45 min. Ceny učebnic hradí rodiče – v případě kytary se jedná o cca 150 Kč, v případě flétny o cca 200 Kč a v případě nauky o cca 50 Kč. Ostatní materiály (např. kopie z jiných učebnic, které výuku doplňují) hradí lektorka.

Na spolupráci se těší

Mgr. Jana Fussková

mobil: 602 528 078

e-mail: fusskova@gmail.com