Exkurze 7. a 8. třídy v Technických službách a Čistírně odpadních vod v Opavě

Exkurze 7. a 8. třídy v Technických službách a Čistírně odpadních vod v Opavě

Téma čistoty vody a třídění odpadů

22. 3. jsme si připomněli Světový den vody. Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili exkurze v opavské Čističce odpadních vod. Exkurzi vedla paní Ing. Gabriela Palová, která velmi poutavým způsobem vysvětlila chod čističky a provedla nás celým areálem. Sledovali jsme pouť silně znečištěné vody vytékající z městského kanálu jednotlivými stupni čištění až po konečnou výpusť do řeky, kde již vytékala voda průzračná, zbavená veškerého kalu a nečistot. Vše probíhá na základě přírodních principů čištění vody – mechanicky a biologicky. Uvědomili jsme si zde, jak je pro nás čistá voda důležitá a že bychom měli do domácích odpadů vylévat co nejméně chemikálií.

V sousedství opavské ČOV se nachází Technické služby města, kde jsme navštívili třídírnu plastových odpadů. Nikdo z nás netušil, jaké množství plastů se denně do třídírny vozí a jak náročná je práce v třídírně. Připomněli jsme si za pomoci našeho průvodce, pana Kořistky, co vše patří mezi plastový odpad, a co ne. Dozvěděli jsme se co se dále děje s vytříděným odpadem. Za úvahu stojí, a to pro každého z nás, zda neomezit nakupování nápojů v PET lahvích, zda je nutné balit každou potravinu zvlášť do plastu nebo kupovat igelitky, když si můžu vzít plátěnou nákupní tašku z domu. Tyto a další věci ohledně třídění odpadů jsme si odnesli z třídírny jako výzvu pro sebe sama i pro naše nejbližší doma. Téma odpadů a čistoty vody si připomeneme i v květnu, kdy navštívíme třídírnu odpadů v Chlebičově a rádi bychom požádali obec o exkurzi v oldřišovské čističce odpadních vod.

Fotogalerii naleznete zde: Exkurze