Stravování v ZŠ

Předáváme aktuální informace pro rodiče, jejichž žáci se přihlásili k odběru stravy ve školní jídelně.Obědy jsou nahlášeny od 25. 5. až do 30. 6.  Obědy můžete odhlašovat telefonicky nejpozději dopoledne, na den následující.Platba bude provedena opět převodem z účtu (tak jak jste měli placení nastavené minule).Každou změnu (nemoc, odhlášení ze …

Informace pro rodiče SVČ Opava

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmového vzdělávání o vrácení poměrné části zápisného za neodučené hodiny zájmových kroužků a kurzů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Po dohodě ředitelky SVČ Opava se zřizovatelem, Statutárním městem Opava, již nebude v SVČ Opava ve školním roce 2019/2020 znovuobnovena činnost zájmových útvarů a kurzů. Těšíme …

Termíny přijímacích zkoušek žáků 9. třídy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos jednotná přijímací zkouška na střední školy. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně: Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června Víceletá gymnázia – 9. června Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete ZDE. …

Hodnocení žáků na konci školního roku

Vážení rodiče,dle vyhlášky MŠMT 2011/2020 Sb ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje naše škola hodnotící kritéria vzdělávání takto: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, b) podpůrně …

Harmonogram výuky žáků 9. třídy

Dle nařízení ministerstva školství umožňuje naše škola osobní přítomnost žáků 9. ročníku v naší škole. Přečtěte si prosím nejprve příspěvek s názvem: „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU„, kde jsou popsány podrobné informace, které se vztahují na základní provozní podmínky naší školy. Upozorňujeme zákonné …

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Tyto informace se vztahují na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) je ke stažení (zde) Cesta do školy a ze školyPři cestě do školy a ze školy se …

Procvičování v chytrém telefonu

Vážení rodiče, pokud nemáte k dispozici stolní počítač nebo notebook, připravila pro Vás Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající učivo z češtiny, matematiky a z oblasti Člověk a jeho svět pro 1. až 5. ročník ZŠ. Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do …

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak …

Zápisové lístky na SŠ

Další informace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu odevzdání zápisového lístku  doplňujeme ještě podstatnou informaci zvýrazněnou tučně níže:  V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním …

Zápis do prvních tříd

Milí rodiče.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními …