Každý umí něco nejlépe...

Podpora výuky plavání 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání, do které jsme se opět zapojili.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být, a na naší škole také je, součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2019.