Zpřísnění koronavirových opatření

Zpřísnění koronavirových opatření

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že od 10. 9. platí ve všech vnitřních prostorách (tedy i ve škole) povinnost nosit roušku.
Nadále platí přísný zákaz vstupu do budovy školy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.
– Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (nevolnost, rýma, kašel aj.) nemohou do školy vstoupit!
V tomto případě bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce žáka.