Doplněno- Zahájení školního roku 2020/2021

Doplněno- Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září pro 2. – 8. ročník v 8,00 hod.
Třídní učitelé si přeberou žáky daného ročníku před školou a odvedou je do jednotlivých tříd.
Ve škole platí přísný zákaz vstupu do budovy školy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy.
Vyučování bude ukončeno takto:

2. třída v 9,00 hod.
3. třída v 9,05 hod.
4. třída v 9,10 hod.
5. třída v 9,15 hod.
6. třída v 9,20 hod.
7. třída v 9,25 hod.
8. třída v 9:30 hod.

Žáci 9. ročníku nastupují do školy v 9: 35 hod.

Předpokládané ukončení je pak v 10,15 hod.
Je nutné, aby každý žák předem věděl, zda bude navštěvovat školní družinu, odebírat obědy (které dny), navštěvovat náboženství a od kterého data.

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
– Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
– Od 1. září 2020 se nepředpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (rouška) ve školách.
– Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (nevolnost, rýma, kašel aj.) nemohou do školy vstoupit!
V tomto případě bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce žáka.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NASTUPUJÍCÍCH PRVŇÁČKŮ
Slavnostní zahájení školního roku se bude konat v 10,00 hod.
Shromáždění proběhne na zahradě školy (boční vchod u jídelny) kde proběhne přivítání, představení a předání dárků novým žákům.
Následně se prvňáčci i se svými rodiči přemístí do učebny 1. třídy.
V případě nepříznivého počasí (déšť) bude k dispozici zázemí v prostoru u šaten a slavnostní zahájení školního roku proběhne přímo v učebně 1. třídy.


Přihlášky na oběd provedeme hromadně pro všechny žáky, kteří se v úterý, 1. září přihlásí.
Rodiče tedy zatím nemusí osobně navštívit zařízení pro školní stravování E. Beneše v Opavě.
Přihlášky ke stravování k vyplnění dostanou děti také 1. září.