Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd

Vážení rodiče,
v závěru školního roku proběhlo na naší škole výběrové testování žáků 5. tříd Českou školní inspekcí, do kterého byla naše škola opět zařazena. Žáci 9. tříd byli z tohoto testování dodatečně vyjmuti z důvodu dlouhého lockdownu.
Žáci 5. ročníku byli postupně testováni z jazyka českého, matematiky a dovedností usnadňující učení.
Musíme se předem pochlubit, že VE VŠECH jednotlivých dílčích kategorií testování dosáhla naše škola lepších výsledků, než je celorepublikový průměr. Naše škola tedy patří z hlediska úspěšnosti žáků v testech mezi nadprůměrné 🙂

Jednotlivé testy si můžete prohlédnout níže.
Výsledky žáků naší školy jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu (dole na stránce) modrou barvou, celorepublikový průměr oranžovou.

Testování žáků 5. třídy – český jazyk

Testování žáků 5. třídy – matematika

Testování žáků 5. třídy – dovednosti usnadňující učení