Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

Kandidátní listina

zákonných zástupců nezletilých žáků  podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Lucie Valčíková , 9. května 109, Oldřišov

Lenka Schwachová, Svobody 140, Oldřišov

Jan Žídek , Za Lihovarem 337, Oldřišov

Martina Hasilová, Slezská 364, Oldřišov

Radek Cieslar, U Naplatek 365 Oldřišov

Volby do Školské rady školy proběhnou dne 25. 10. 2021 od 16.00 do 18.00 v budově školy v rámci třídních schůzek. Členy se stanou 2  kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů z řad zákonných zástupců žáků naší školy.  

Mgr. Miroslava Halámková
ředitelka Základní školy Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace