Školní psycholožka

Školní psycholožka

Vážení žáci a rodiče.
V průběhu školního roku se nám podařilo získat v rámci projektu služeb školní psycholožky.
Více už zde…

Školní psycholog – Mgr. et Mgr. Eva Šromová

Jako školní psycholog se snažím o to, aby žáci, rodiče a učitelé měli kde získat podporu, radu a doporučení týkající se školy. Poskytuji psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi. Zabývám se včasnou identifikací žáků s výukovými problémy nebo vyhledávám žáky nadané. Dále poskytuji psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly. Spolupracuji s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji. Podílím se na krizové intervenci. Pracuji s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky. Spolu s výchovným poradcem se podílím na kariérovém poradenství. Provádím anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy. Spolupracuji s dalšími organizacemi a zprostředkovávám jejich služby.

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (např.: rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Ve škole působím v tyto dny:

            Pondělí:          9.00 – 13.00

            Úterý:             9.00 – 13.00

             Konzultace v jiný čas pouze po individuální domluvě.
Kontakt: Eva.Sromova@zsoldrisov.cz

Plakátek ke shlédnutí zde