Ředitelské volno

Ředitelské volno

Ve čtvrtek 2. května se žáci vyššího stupně zúčastní v rámci vyučování celodenního výletu. Žáci 5. – 9. ročníku pojedou autobusem na hrad Sovinec, kde nás čeká komentovaná prohlídka. Pokračovat budeme do nedalekého arboreta s jarní rozkvetlou přírodou a nádherným výhledem. Na závěr nás čeká nenáročný výšlap Rešovskými vodopády podél říčky Huntava, skalnatým údolím s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. Územím je od r. 1966 chráněným přírodním výtvorem.
Účast na této akci je povinná (v rámci povinné školní docházky). Případná nepřítomnost je možná pouze ze zdravotních důvodů (škola bude v tomto případě požadovat vyjádření lékaře).
Z toho důvodu byl všem žákům na tento den (2. 5.) odhlášen oběd.

V pátek 3. května uděluje ředitelka ZŠ Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace žákům, kteří se zúčastní celodenního výletu ředitelské volno.
Důvodem je časová náročnost celodenního výletu, kterého se zúčastní žáci ve čtvrtek 2. května.
Pro žáky, kteří se bez patřičné omluvenky výletu nezúčastní, platí v pátek normální rozvrh. Vybraná taxa 100,- Kč pak propadá na pokrytí nákladů na dopravu.


Odkazy:
Rešovské vodopády
hrad Sovinec
Arboretum Paseka Makču Pikču